• De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te zullen leveren.
  • De fietsen zijn verzekerd tegen schade en diefstal c.q. total loss met een eigen risico van € 75.00 bij schade en van € 250.00 bij diefstal of total loss.
  • Wanneer er sprake is van een extra hoog of verhoogd risico dan vervallen de standaard huurvoorwaarden en zijn de kosten bij zowel diefstal/total loss als schade voor 100 % voor rekening van de huurder. Deze afwijkende voorwaarden zullen altijd schriftelijk op de huurbon of per mail worden bevestigd.
  • De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk.
  • Het eigen risico moet bij inlevering contant worden betaald.
  • De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
  • De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom te laten betalen.
  • Bij online reserveringen kan niet met creditcard betaald worden.
  • Gaat een reservering niet door ten gevolge van bijv. regen dan is de huurder 50 % van de huursom verschuldigd. Wanneer de huurder een nieuwe reservering maakt dan is de 50 % van de huursom een aanbetaling op de nieuwe reservering.